Tänaseks oleme täitnud rohkem kui 200 korteriühistu tellimused

Enda kiituseks ei saa mainimata jätta, et kliendid on alati tunnustanud nii meie tehtud tööde kvaliteeti kui tellimuste täitmise kiirust

Teenused korteriühistutele

Vajalike teenuste saamiseks tuleb pöörduda asjatundlike asutuste poole

OÜ ASDS Ehitus põhiteenused:

Fassaadide soojustamine ja remont (penoplast,vill)
Fassaadiplaatide paigaldamine (Kiveks, Tempsi, Stonerex, Marmaroc)
Fassaadide pesu ja värvimine
Katuste renoveerimine ja soojustamine (pehme, plekk, valts)
Rõdude renoveerimine
Trepikodade ja koridoride remont
Kontorite ja äriruumide remont
Kraede valamine, välistreppide ja varikatuste renoveerimine
Tööstusalpinism (vuukide hermetiseerimine, kõrgtööd)

Trepikodade ja koridoride remont (katte pealekandmine kompressori või rulliga, plaatide paigaldamine, värvimine epoksüüdvärviga)
Rõdude renoveerimine (pleki või tsementplaatide paigaldamine)
Välistreppide renoveerimine (pesubetooni paigaldamine)

Teenused juriidilistele isikutele

Äripindade remont
Kontorite remont
Üldehitus

Teenused eraisikutele

Korterite remont
Majade ehitamine

Eesti